Кальцемин Адванс, таблетки п/о флакон №120

Бор (в форме натрия бората)+Кальция карбонат+Марганца сульфат+Цинка оксид+Медь (в форме оксида)+Магния оксид+Колекальциферол
Contract Pharmacal

Кальцемин Адванс, таблетки п/о флакон №30

Бор (в форме натрия бората)+Кальция карбонат+Марганца сульфат+Цинка оксид+Медь (в форме оксида)+Магния оксид+Колекальциферол
Contract Pharmacal

Кальцемин Адванс, таблетки п/о флакон №60

Бор (в форме натрия бората)+Кальция карбонат+Марганца сульфат+Цинка оксид+Медь (в форме оксида)+Магния оксид+Колекальциферол
Contract Pharmacal